N I G R A   d.o.o. građevinarstvo trgovina usluge

Energetska učinkovitost - Eko kuća

   Od 1.4.2014. u primjeni je Pravilnik o Energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14 i 150/14) kojim se, između ostalog, nastoji uvesti sustavno praćenje enegetskog stanja te povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj.

Energetska učinkovitost - Eko kuća

   Energetski certifikat zgrade je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Na temelju izračuna specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje pojedina zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A+ razreda s najmanjom potrošnjom do G razreda s najvećom potrošnjom. Sastavni dio energetskog certifikata je i popis mjera za povećanje energetske učinkovitosti predmetne zgrade.
   Energetskim certificiranjem zgrada uvodi se obveza vlasnika zgrade da prilikom izgradnje, prodaje ili iznajmljivanja zgrade predoči budućem vlasniku odnosno potencijalnom kupcu ili najmoprimcu energetski certifikat kojemu rok valjanosti nije duži od deset godina. Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio. Sve postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju moraju imati energetski certifikat najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU. Upravo će energetska vrijednost zgrade biti jedan od ključnih parametara prilikom formiranja cijene nekretnine.
   Obveza izrade energetskog certifikata vrijedi i za sve postojeće javne zgrade, ukupne korisne površine veće od 500 m2, koje koriste tijela javne vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge velikom broju ljudi. Zgrade javne namjene moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat (vidljiv svim posjetiteljima) najkasnije do prosinca 2012. godine.
   Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda, odnosno priložiti ga zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Ta se obveza odnosi na sve nove zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta, temeljem kojeg se može graditi.
All Rights Reserved. Programming And Design By HF.